5’ncisi düzenlenen Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisine davetli konuşmacı olarak sözel bildiri aynı zamanda da 2 poster ildirisi ile katıldık. “Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gündüz Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeği İle Değerlendirilmesi” konulu poster çalışmamız 1. lik ödülüne, “Paramediklerin Mezuniyet Ve Kamuya Atanma Durumlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma” konulu çalışmamız ise 2. lik ödülüne layık görüldü.