İLERİ YAŞAM DESTEĞİ BAKIŞ AÇISI – HASTANEDE İLERİ YAŞAM DESTEĞİMONİTÖRİZASYONDefibrilasyon ve Kardiyoversiyon_Ext PaceİYD AlgoritmalarıHastane öncesi kardiyak arrest yönetimiÖzel Durumlarda Kardiyak ArestResüsitasyon Sonrası BakımPediyatrik İleri Yaşam DesteğiYenidoğan Resüsitasyon