Makale, tez, bilimsel araştırmalarınıza ilişkin verileriniz analize hazır hale getirildikten sonra SPSS ve AMOS programlarında uygun yöntemlerle analiz edilir. Analiz bulguları tablolar halinde veya isteğe bağlı olarak tablo açıklamaları ile sizlere ulaştırılır. Araştırmalarınıza ilişkin verilerin programa giriş işlemi de istenirse tarafımızdan gerçekleştirilebilir.

Analiz sonrasında verilerde değişiklik olmamışsa gerekli düzeltmeler ve makul ek analizler ücretsiz olarak yapılabilir.

Ücretin belirlenmesi için veriler ve hipotezler (araştırma soruları) mail ile ulaştırılabilir.

Sorularınız için lütfen mail ile iletişime geçiniz.

İletişim: spssamosanaliz@gmail.com