Travma kinematiği

 

Travmalı hastaya genel yaklaşım

 

Kanamalarda Acil Yardım

 

Kafa Yüz ve Boyun Travmalarında Acil Yardım

 

Omurga Travmalarında Acil Yardım

 

Göğüs Travmalarında Acil Yardım

 

Batın Travmalarında Acil Yardım

 

Ekstremite Travmalarında Acil Yardım (Birinci Slayt)

 

Ekstremite Travmalarında Acil Yardım (İkinci Slayt)

 

Yanıklarda, Elektrik ve Yıldırım Çarpmalarında Acil Yardım

 

Yabancı Cisme Bağlı Boğulmalarda Acil Yardım

>

 

Pediatrik Travmalarda Acil Yardım